INFORMACJE OGÓLNE

Termin konferencji:

19-20 czerwca 2020 r. (piątek-sobota)

Organizator:

Sekcja Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych

Organizator Logistyczny:

Medius Sp. z o.o. 

Miejsce obrad:

Hotel Park Inn by Radisson, ul. Monte
Cassino 2
30-337 Kraków
https://www.radissonhotels.com/pl- pl/hotele/park-inn-krakow

Za udział w Konferencji uczestnicy otrzymają należne punkty edukacyjne 

Liczba punktów edukacyjnych zostanie ustalona po zamknięciu programu szczegółowego Sympozjum

Wydarzenia towarzyszące

W dniu piątek,19 czerwca 2020 r., po zakończeniu pierwszego dnia obrad odbędzie się spotkanie towarzyskie.

W trakcie spotkania zaplanowano elementy o charakterze rozrywkowym, niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE. Będą one finansowane w całości ze środków własnych Organizatora.

Opłaty: zakładka Opłaty

Rejestracja uczestnictwa: zakładka Rejestracja uczestnictwa

Rejestracja jest ważna przez siedem kolejnych dni. Jeśli w tym czasie nie zostanie dokonana opłata - rezerwacja może zostać anulowana.

Opłaty za uczestnictwo prosimy kierować na konto bankowe o numerze:

12 1240 2887 1111 0010 1889 9673 w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o. W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek "Sympozjum SU PTCHD 2020" 

W przypadku gdy po wniesieniu opłaty uczestnik rezygnuje z udziału: w sympozjum, w warsztatach, później niż 7 dni przed rozpoczęciem sympozjum, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę

Informacja o noclegach:

Rezerwacji noclegów i pokrycia ich kosztów uczestnicy dokonują we własnym zakresie.
W zakładce Hotele przygotowaliśmy dla Państwa listę hoteli znajdujących się w pobliżu miejsca konferencji.

Informacje organizacyjne

Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26a, 01-381 Warszawa
tel. +48 22 642 09 40
e-mail: biuro@medius.com.pl
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40