Komitet Naukowy

Piotr Wojciechowski - przewodniczący
Maciej Bagłaj
Janusz Bohosiewicz
Wojciech Dębek
Jan Godziński
Wojciech Górecki
Przemysław Mańkowski
Dariusz Patkowski
Jan Wendland
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40