OPŁATY

OPŁATY 
(ceny zawierają podatek VAT)

OPŁACONE W TERMINIE 
do 31 marca 2020 r.

OPŁACONE W TERMINIE 
po 31 marca 2020 r. 
oraz podczas Sympozjum

Opłaty za Warsztaty

Urazy ręki - podstawowe zasady postępowania w amputacjach i rozległych ranach. Praktyczne aspekty szycia ścięgien

100 PLN

Opłaty za uczestnictwo w Sympozjum

Lekarze specjaliści1)

400 PLN

500 PLN

Lekarze w trakcie specjalizacji1)

350 PLN

400 PLN

Studenci i pielęgniarki1)

250 PLN

300 PLN

Osoby towarzyszące2)

250 PLN

350 PLN

1)W ramach opłaty za udział w Sympozjum Organizator zapewnia:

.         udział w sesjach

.         materiały konferencyjne

.         identyfikator

.         wstęp na wystawę firm sponsorujących

.         certyfikat uczestnictwa

.         przerwy kawowe i obiadowe

2)W ramach opłaty za udział w Sympozjum Organizator zapewnia:

.         identyfikator

.         przerwy kawowe i obiadowe


Zarejestruj się
 

Opłaty za uczestnictwo prosimy dokonywać na konto bankowe o numerze:

  • 12 1240 2887 1111 0010 1889 9673 w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o. W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek "Sympozjum SU PTCHD 2020

    W przypadku gdy po wniesieniu opłaty uczestnik rezygnuje z udziału: w sympozjum, w warsztatach, później niż 7 dni przed rozpoczęciem sympozjum, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę

 

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40