Program Ramowy

Piątek 19.06.2020 r.

15:00-16:30

Warsztaty urazy ręki

16:30-17:00

Przerwa kawowa

17:00-18:00

Powitanie i inauguracja

Wykład zaproszonego Gościa

18:00-18:30

Wykłady historyczne

18:30-19:30

Wybory i Posiedzenie Zarządu

Sobota 20.06.2020 r.

 

Sala A

Sala B

09:00-11:30

Sesja I

Obrażenia tkanek miękkich i kończyn

Sesja plakatowa

11:30-12:00

Przerwa kawowa

 

Sala A

Sala B

12:00-14:30

Sesja II

Obrażenia wielonarządowe

Sesja III

Varia

14:30-15:30

Obiad

15:30-16:30

Rozdanie nagród, zakończenie Sympozjum

 

W trakcie sympozjum zaplanowano wystąpienia promocyjne firm

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40