Elektroniczny formularz rejestracji Pola oznaczone gwiazdką * są wymagane.
Dane osoboweAdres ,  
,  
Opcje uczestnictwa


 
Dane do faktury

,  
,  
Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur , duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej na adres e-mail podany powyżej. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.
Dane do wysyłki faktury ,  
,  
Uwagi
Administratorem Państwa danych osobowych jest stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych z siedzibą we Wrocławiu (50-369) przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 52 („PTChD”). Podanie danych w formularzu rejestracyjnym i tych niezbędnych do przetworzenia i weryfikacji płatności z tytułu konferencji jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji na XLII Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej PTChD. Wskazujemy, że przysługują Państwu wszelkie prawa opisane w Polityce Prywatności PTChD, której treść dostępna jest tutaj. Dane osobowe podane przez Państwa będą przetwarzane przez nas na podstawie niezbędności przetwarzania do wykonania umowy (zgłaszanie streszczeń na Sympozjum), której są Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu organizacji Sympozjum. Natomiast Państwa wizerunek, utrwalony w postaci fotografii z Sympozjum, będzie przetwarzany w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) oraz art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji – adres do korespondencji: Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań.

W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, co może jednak wiązać się z brakiem możliwości udziału w Sympozjum. Zgodę można odwołać poprzez kontakt mailowy pod adresem: sekretarzptchd@gmail.com – należy wysłać informację o treści: Wycofuję zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją XLII Międzynarodowego Sympozjum Sekcji Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej PTChD.

***
Partnerem wspomagającym Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych w ramach organizacji Sympozjum jest Medius sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-381), ul. Powstańców Śląskich 26 A. Medius sp. z o. o. przetwarza Państwa dane osobowe na zlecenie PTChD, w celach organizacji Sympozjum.

*Zapoznałem się z Regulaminem serwisu i Polityką Prywatności PTChD oraz akceptuję ich warunki.

* Złożenie tego oświadczenia jest niezbędne dla rejestracji.

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40