INFORMACJE - STRESZCZENIA

W sobotę, 20.06.2020 r., w trakcie Sesji I, II, i III oraz Sesji plakatowej będzie możliwość prezentowania zgłoszonych prac. Zainteresowanych prosimy o rejestrację streszczeń prac, zgodnie z następującymi zasadami:


  1. Pracę należy zgłosić w formie streszczenia zawierającego następujące elementy:
    1. Tytuł pracy
    2. Nazwisko i imię prezentującego
    3. Nazwiska i imiona autorów
  2. Całkowita objętość Streszczenia - do 2000 znaków
  3. Termin rejestracji streszczeń do 1 maja 2020 r. do godziny 24.00 drogą elektroniczną poprzez formularz


Akceptacja i zakwalifikowanie prac do przedstawienia w trakcie Sympozjum, jako krótkie prezentacje odbędzie się do 15 maja 2020 r.


Najlepsze wygłoszone prace zostaną nagrodzone !!!


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:


Biuro Organizacyjne:

Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26a, 01-381 Warszawa
tel. +48 22 642 09 40
e-mail: biuro@medius.com.pl

Formularz do przesyłania streszczeń
Dane kontaktowe zamieszczającego

Osoba prezentująca

Streszczenie

Autorzy (prosimy podać imię i nazwisko każdego z autorów oraz nazwę ośrodka, z którego pochodzi):

Treść (streszczenie powinno być napisane w języku polskim, zawierać do 2000 znaków (w tym spacje).


Administratorem Państwa danych osobowych jest stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych z siedzibą we Wrocławiu (50-369) przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 52 („PTChD”). Podanie danych w formularzu rejestracyjnym i tych niezbędnych do przetworzenia i weryfikacji płatności z tytułu konferencji jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji na XLII Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej PTChD. Wskazujemy, że przysługują Państwu wszelkie prawa opisane w Polityce Prywatności PTChD, której treść dostępna jest tutaj. Dane osobowe podane przez Państwa będą przetwarzane przez nas na podstawie niezbędności przetwarzania do wykonania umowy (zgłaszanie streszczeń na Sympozjum), której są Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu organizacji Sympozjum. Natomiast Państwa wizerunek, utrwalony w postaci fotografii i nagrań z Sympozjum, będzie przetwarzany w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) oraz art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji – adres do korespondencji: Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań. W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, co może jednak wiązać się z brakiem możliwości udziału / wystąpienia podczas Sympozjum. Zgodę można odwołać poprzez kontakt mailowy pod adresem: sekretarzptchd@gmail.com – należy wysłać informację o treści: Wycofuję zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją XLII Międzynarodowego Sympozjum Sekcji Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej PTChD.

***
Partnerem wspomagającym Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych w ramach organizacji Sympozjum jest Medius sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-381), ul. Powstańców Śląskich 26 A. Medius sp. z o. o. przetwarza Państwa dane osobowe na zlecenie PTChD, w celach organizacji Sympozjum.

*Zapoznałem się z Regulaminem serwisu i Polityką Prywatności PTChD oraz akceptuję ich warunki.

* Złożenie tego oświadczenia jest niezbędne dla rejestracji.
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40